پایان فعالیت شورای ملی ایران ثبت شده در آلمان

بیانیۀ مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴
در بارۀ پایان فعالیت “شورای ملی ایران ثبت شده در آلمان”

هم میهنان گرامی

همانگونه که آگاهی دارند، شورای ملی ایران در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳ در شهرفرانکفورت آلمان به ثبت رسید.

هدف از ثبت شورای ملی ایران در آلمان در گام نخست ، احترام به قانون و رعایت حقوق مرتبط با ثبت نهادها بوده و تحت هیچ شرایطی قصد موازی سازی با شورای ملی ایران در پاریس را وجود نداشته است و صدور این بیانیه، مصداقی بر این دیدگاه میباشد.

نامه شورای ملی ایران-آلمان به دبیرکل سازمان ملل در مورد مرزبانان اسیر ایرانی و قتل جمشید دانایی فر ۲۶٫۰۳٫۲۰۱۴

عالیجناب آقای بان کی-مون

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد،
نهاد ما، شورای ملی ایران-آلمان یک سازمان ثبت شده و فعال بصورت غیر انتفاعی در زمینه حقوق بشری و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایرانی میباشد.
هدف نهاد ما، نجات و رهائی ملت و کشور ایران از ستم رژیم اسلامی حاکم در ایران است تا پس از فرو پاشی این حکومت فاشیست و دیکتاتور با ایجاد انتخابات آزاد در ایران، یک حکومت ملی مردمی و قانونمند و دمکرات و سکولارجایگزین بشود.
همانگونه که مستحضر میباشید مدتیست که گروه “جیش العدل” که در ناحیه بلوچستان پاکستان مستقر میباشد، بدلیل اعتراض به دخالت نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران در نبردهای داخلی کشور سوریه و حمایت از رژیم آقای بشار اسد، تعداد ۵ تن از سربازان مرزبان ایرانی را که در منطقه مرزی بین خاک ایران و پاکستان در حال خدمت بوده اند به گروگان گرفته است.

نامه به بان کیمون (آلمانی)۲۶٫۰۳٫۲۰۱۴

 

Seine Exzellenz UNO Generalsekretär

Herrn Ban Ki-Moon
Der NATIONAL COUNCIL OF IRAN FOR FREE ELECTION ist ein in Deutschland eingetragener gemeinnütziger Verein.
Der Schwerpunkt der oppositionellen Tätigkeiten unseres Vereins liegt auf dem Sektor der Menschenrechte im Iran.
Ebenso unterstützen wir die iranische Gesellschaft und Bevölkerung bei der Bekämpfung der faschistischen Diktatur des Mullah-Regimes im Iran.
Unser oberstes Ziel ist die Errichtung einer säkularen Gesellschaftsform auf Grundlage aller demokratischen Rechtsformen.
Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, ist eine neue fundamentalistische Milizgruppe mit der arabischen Namensgebung: „Jaish al-Adl“ (Übersetzung: Armee der Justiz) in der Region Sistan – Baluchistan im Grenzgebiet zwischen Iran und Pakistan entstanden.